EU höjer ej åldersgränser för internettjänster

Post date:

Author:

Category:

Höjd åldersgräns för vissa internettjänsten har under en tid varit på tapeten. Europeiska Unionen lade under vintern fram förslaget att begränsa internettjänster för barn och ungdomar under 16 år, något som kort därefter lades ned. Nu ifrågasätter många agerandet och menar att en begränsning bland barn och ungdomar vore på sin plats.

EU lade för ett par månader fram ett förslag som skulle innebära att ungdomar under 16 år inte skulle ha möjlighet att komma åt internettjänster som Facebook, Twitter och SnapChat utan målsmans tillstånd. Föreslaget lades snabbt ned och istället har man beslutat att varje enskilt land i EU får sätta egna lagar och regler kring detta. I de flesta länder ligger denna gräns idag på 13 år, med undantag för spanien som satt 14 år som gräns för att ha tillgång till sociala medier som Facebook.

Stora, sociala nätverk uttryckte (inte helt överranskande) sitt missnöje över förslaget om åldersgräns. Men det är inte bara vinstdrivande företag som reagerat negativt på EUs förslag. Några som uttryckt sig kring förslaget är en organisation som jobbar för att förebygga näthat och främja säkerthet online, nämligen Family Online Safety. De bemötta förslaget med orden:

”We feel that moving the requirement for parental consent from age 13 to age 16 would deprive young people of educational and social opportunities in a number of ways, yet would provide no more (and likely even less) protection.”