Gult och rött kort i fotboll

Post date:

Author:

Category:

Inte sällan kan man ställa sig frågande till om en tackling eller dåligt beteende ska utmynna i gult och rött kort i fotboll. Att säkert veta går inte eftersom det är helt avhängigt vilken match det är, när i matchen förseelsen skett och inte minst, vilken domare som dömer.

Som titeln föreskriver så ska vi försöka undersöka och reda ut begreppen och förseelserna som ska utmynna i ett gult och rött kort i fotboll.

Gult kort

Då en spelare på något vis uppträder oanständigt riskerar spelaren att bli varnad. Två varningar leder till en utvisning. Enligt Svenska Fotbollsförbundet SvFF, som följer FIFA:s internationella regler, ska spelare varnas med gult kort och visas det gula kortet om han begår någon av följande sju förseelser:

 • olämpligt uppträdande
 • avvikande mening med ord eller handling
 • upprepade regelbrott
 • fördröjande av spelets återupptagande
 • underlåtenhet att inta korrekt avstånd när spelet återupptas med hörnspark, frispark eller inkast
 • inträde eller återinträde på spelplanen utan domarens tillstånd
 • avsiktligt lämna spelplanen utan domarens tillstånd

En ersättare eller ersatt spelare ska varnas med gult kort om han begår någon av följande tre förseelser:

 • olämpligt uppträdande
 • avvikande mening med ord eller handling
 • fördröjande av spelets återupptagande

Rött kort

Om en spelar upprepar sitt dåliga beteende eller i övrigt inte följer reglerna upprepade gånger så riskerar spelaren två återkommande varningar och två gula kort som leder till att spelaren får rött kort. Spelaren blir då utvisad. Det finns även särskilda beteendeöverträdelser som leder till att en spelare blir utvisad direkt om dessa är särskilt grova.

Om en spelare, ersättare eller ersatt spelare ska utvisas om han begår någon av följande sju förseelser:

 • allvarligt otillåtet spel
 • våldsamt eller obehärskat uppträdande
 • spotta på en motspelare eller någon annan person
 • förhindra ett mål eller en klar målchans för motståndarlaget genom att avsiktligt beröra bollen med händerna (gäller ej målvakten inom hans eget straffområde).
 • förhindra en klar målchans för en motspelare som rör sig mot spelarens mål genom en förseelse som bestraffas med frispark eller straffspark
 • använda stötande, förolämpande eller smädligt språk och/eller gester
 • få en andra varning i samma match En spelare, ersättare eller ersatt spelare som blivit utvisad måste lämna spelplanens närhet och det tekniska området.

Frispark

Om en spelare ådrar sig ett gult kort eller rött kort under en spelsekvens så åtnjuter motståndarlaget en fördel genom att laget får en frispark tilldelad sig. Frisparken slås i regel där regelöverträdelsen skedde.

Ett undantag från denna regel är om det försvarande laget ådrar sig en varning under en avgörande spelsekvens för det anfallande laget. Då får det anfallande laget en så kallad ”fördel” att fortsätta sitt anfall om det anses som en bättre möjlighet att göra mål än om de tilldelas en frispark.

Avslutande ord om gult och rött kort i fotboll

Det som avgör färgen på kortet som domaren visar är alltså hur grov överträdelse domaren anser ligger till grund för kortet. Om regelbrottet är direkt spelförstörande eller riskerar att åsamka motståndaren allvarlig skada genom oaktsamhet, så är det inte sällan så att domaren väljer att visa ett rött kort. Det är möjligt att satsa pengar på online casino hur många gula och röda kort spelare får varje given match.