Hälsosam teknik

Post date:

Author:

Category:

Regeringen presenterade nyligen ett nytt förslag som senare under året kan komma att träda i kraft. Om förslaget går igenom kan elektronik i Sverige framöver kosta lite mer än vi är vana vid eftersom man vill genomföra en ”kemikalieskatt” för att minska ner på skadliga kemikalier i elektronikvaror. Målet med skatteändringen är att spara på miljön och samtidigt förbättra hälsan bland svenskarna.

Förslaget består av två olika typer av skatter. Den ena gäller just elektronik och den andra gäller golvläggning och vägg- och takbeklädnad som tillverkats av PVC. Inom elektronik föreslås en skatt på 8 kr per kilo för vitvaror och 120 kr per kilo för övriga elektronikprylar. Dataskärmar, spelkonsoler, datorer, läsplattor, diskmaskiner och telefoner är exempel på varor som kommer att påverkas av skatten. Det kommer finnas ett tak, skatten kan inte överstiga 320 kr per vara. Elektroniska varor som inte innehåller föroreningar och gifter, till exempel bromklor,fosfor och klorföreningar kan få skatteavdrag på upp till 75%. Man hoppas att detta ska få konsumenter att välja hälsosamma varor som främjar miljön framför de dyrare, mer skadliga varorna.

Regeringen räknar med att skatteförändringarna kommer dra in 2,4 miljarder i skatteintäkter varje år. Man räknar också med att konsumtionen av elektroniska prylar kommer att minska med ungefär 4,5 procent per år. Man tror också att 0,4 % av elektronikhandeln kommer förflyttas internationellt för att slippa de höjda skatterna.

Förslaget syftar till de undersökningar om elektronikens påverkan på människans hälsa som under åren gjorts. Det har nämligen visat sig att risken för genskador, hormonstörningar, störningar på nervsystemet och reproduktionsstörande effekter ökar vid regelbunden användning av elektronikprylar. Regeringen hoppas att förslaget mottas positivt och att skatteändringarna kommer att påverka människors hälsa och miljön på ett bra sätt.