Vad är en företagsförsäkring?

Post date:

Author:

Category:

När du startar eget företag så finns det en lång lista av saker att hålla koll på och just försäkringar är en viktig punkt på listan. Att hitta rätt försäkring är dock inte alltid så enkelt. Vilken eller vilka du behöver varierar stort beroende på dina egna behov samt i vilken bransch du tillhör.

Att hitta rätt försäkring är en väldigt viktig punkt när du startar eget företag. Det kan alltid vara en bra idé att kontakta olika företag för att se till att du verkligen får det skydd som är rätt för dig och ditt företag. Se också till att jämför försäkringar innan du bestämmer vilken som är rätt för just dig.

Om du driver ditt företag ur hemmet

Även om du driver ditt företag hemifrån så täcks det inte av din hemförsäkring då en hemförsäkring inte täcker näringsverksamhet. Detta betyder att du skulle stå helt utan ersättning för bland annat lager, produkter och verktyg som tillhör din verksamhet om olyckan skulle vara framme. Med andra ord så behöver du teckna en separat försäkring för ditt företag även om du driver det hemifrån.

Så vad är en företagsförsäkring?

Till skillnad från vad namnet antyder så är en företagsförsäkring inte en enda försäkring utan det är en kombination av flera olika försäkringar. Vad som ingår i din företagsförsäkring beror på en hel del olika faktorer och det kan variera väldigt stort från företag till företag, även inom en och samma bransch.

Något som de flesta företagsförsäkringar har gemensamt dock är att de skyddar egendomar, ansvar om du skulle bli skadeståndsskyldig, rättskydd och avbrott i din verksamhet. Det finns också ytterligare tillägg som du kan teckna beroende på behov och typ av företag.

Försäkringsbolaget ställer vissa krav på dig och ditt företag för att du ska kunna få ersättning. Om du skulle slarva med dessa krav så riskerar du att antingen få nedsatt ersättning eller att stå helt utan ersättning. De flesta av dessa krav är ganska självklara så som att du måste ha godkända lås, brandsläckare, första hjälpen-utrustning, osv. Utöver det så kan det också tillkomma ytterligare krav som du behöver hålla koll på. Av den anledningen så är det viktigt att du läser igenom villkoren noga och följer de krav som ställs på dig.

Försäkringar för dig och för dina anställda

Om du har anställda som är anslutna till kollektivavtal så är du skyldig att teckna de olika försäkringar som ingår i detta kollektivavtal. Det brukar ofta bestå av olika olycksfallsförsäkringar. Du kan även välja att teckna dessa försäkringar även om du inte är bunden till ett kollektivavtal, men du har i det här fallet ingen skyldighet att göra det.

Det är inte bara dina anställda som behöver försäkring utan det är alltid en bra idé att se till att du själv är försäkrad också. Bra försäkringar att ha är bland annat arbetslöshetsförsäkring och a-kassa, pensionssparande och försäkringar samt olika olycksfalls och sjukförsäkringar. Det finns också olika försäkringar du kan teckna som ger dig ersättning för vikarie om en sådan skulle behövas.